ബാലലോകം

Wednesday, August 09, 2006

ഹരിശ്രീ

മാന്യമഹാ ബൂലോകവാസികളേ ഇതാ ഒരു ബാലകന്‍ ഈ സൈബര്‍ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കു പിച്ച വച്ചു വരുന്നു.കാത്തുരക്ഷിക്കണേ

4 Comments:

At 5:35 AM, Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

സ്വാഗതം ബാലാ. താ‍ങ്കള്‍ ബാലന്‍ എന്നും പയ്യന്‍സ് എന്നും രണ്ട് പേരില്‍ എഴുതുന്നത് കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ?

 
At 5:37 AM, Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ക്കുള്ള സെറ്റിങ്ങ്സ് ഇതാ.

 
At 6:15 AM, Blogger പയ്യന്‍സ് said...

റൊംപ നന്ദി ശ്രീജിത്തേ, ഇനി മേല്‍ ഇവന്‍ ഒരു പാവം പയ്യന്‍ താന്‍

 
At 8:44 AM, Blogger ഷിജു അലക്സ്‌‌: :Shiju Alex said...

സ്വാഗതം പയ്യന്‍സേ.

 

Post a Comment

<< Home